REIDOKAN DOJO
AIKIDO


Etykieta na egzaminie


1. Upewnij się, że znasz wszystkie techniki i ćwiczenia, których się od ciebie wymaga. Pamiętaj, że wszystkie testy AAI-Polska kumulują się.
2. Upewnij się, że spełniłeś wszystkie inne wymagania do podejścia do egzaminu, jak minimalny okres treningu, wymagane godziny i uczestnictwo w seminariach, kangeiko lub obozie letnim.
3. Upewnij się, że zapłaciłeś opłatę egzaminacyjną i składkę roczną AAI-Polska. Jeśli zalegasz z opłatami, wyrównaj swój rachunek przed przystąpieniem do testu.
4. Gdy inni zdają egzamin, zaoferuj się być uke dla nich. Bądź gotowy na wezwanie do jakiejkolwiek pomocy w organizacji egzaminu.
5. Gdy zostaniesz wywołany do egzaminu odpowiedz wyraźnie „Hai” i zajmij odpowiednie miejsce. Usiądź, ukłoń się w stronę shomen i czekaj spokojnie.
6. Bez zwłoki wypełniaj polecenia Shinsa Iin-Kai (Komisji Egzaminacyjnej).
7. Gdy twój uke zostanie wezwany do towarzyszenia ci przy teście, ukłoń się wspólnie z nim w stronę shomen. Ukłoń się uke i wstań. Gdy twój uke zostaje zwolniony, usiądź w seiza i ukłoń się, a następnie zwróć się twarzą do shomen i czekaj na dalsze polecenia lub następnego uke.
8. Gdy demonstrujesz technikę nie ociągaj się i nie pauzuj. Jeśli popełniłeś błąd to dokończ technikę gdy to możliwe lub przynajmniej odsuń się i przyjmij postawę obronną.
9. Nie zatrzymuj się i nie poddawaj. Poruszaj się pewnie i szybko.
10. Gdy Komisja Egzaminacyjna przerywa test aby ci doradzić, usiądź w seiza i słuchaj uważnie. Ukłoń się gdy skończą.
11. Na zakończenie twego egzaminu, gdy ukłonisz się swemu ostatniemu uke a potem w stronę shomen, odwróć się w stronę Komisji Egzaminacyjnej i ukłoń się.
12. Zachowuj swą postawę i opanowanie gdy idziesz na swoje miejsce. Nie uginaj czy kładź się, nawet jeśli jesteś bardzo zmęczony. Jeśli poczujesz się słabo, zapytaj czy możesz opuścić matę. W innym wypadku usiądź spokojnie i ureguluj oddech.


Źródło: AAI-Polska