REIDOKAN DOJO
AIKIDO


Komisja egzaminacyjna


Komisja Egzaminacyjna – Shinsa Iin-Kai, jest ciałem, które przeprowadza egzaminy. Składa się z instruktorów (Shidoin i Fukushidoin) w stopniu minimum 3dan wybieranych przez Przewodniczącego Komisji z grona obecnych. Jej zadaniem jest upewnienie się, że twój egzamin jest przeprowadzony prawidłowo, zgodnie z wymaganiami AAI–Polska. Członkowie Komisji mogą reprezentować różne sposoby interpretacji, jednak dopóki twoja technika jest solidna i przedstawia sobą silne zrozumienie zasad Aikido możesz przystępować do egzaminu ze spokojem. Jest wiele dróg uprawiania Aikido, polityka egzaminacyjna AAI–Polska to respektuje. W niektórych sytuacjach, gdy komisja nie może się zebrać, egzamin może przeprowadzić bezpośrednio twój sensei (po uzyskaniu wcześniejszej zgody). Wszystkie egzaminy na stopnie dan muszą mieć miejsce przed komisją przewodzoną osobiście przez Szefa Instruktora AAI-Polska, który jest ostatecznym przewodniczącym wszystkich komisji.


Źródło: AAI-Polska