REIDOKAN DOJO
AIKIDO


Wymagania egzaminacyjne


Są to minimalne wymagania egzaminacyjne; nie jest to lista wszystkich zastosowań technik Aikido, które powinny być znane. Wiele technik posiada wersję omote i ura, które powinny być zademonstrowane. W niektórych przypadkach trzeba wykonać dodatkowe wersje technik znajdujących się poniżej. Wszystkie egzaminy kumulują się, tzn. trzeba być przygotowanym na wykonanie technik z zakresu stopni już posiadanych. Wszyscy zdający powinni: uregulować wszystkie bieżące opłaty, opłata egzaminacyjna powinna być opłacona przed egzaminem. Instruktor zdającego powinien wyrazić zgodę na podejście do egzaminu. W przypadku stopni dan aplikacje muszą być wypełnione przed egzaminem, esej musi być dostarczony przed egzaminem, zamiar zdawania egzaminu musi być zgłoszony minimum dwa tygodnie przed terminem.

Źródło: AAI-Polska