REIDOKAN DOJO
AIKIDO


Rada Instruktorów


Członkowie Rady Instruktorów wybierani spośród Shidoin i Fukushidoin w stopniu minimum 4dan działają aktywnie na rzecz rozwoju AAI- Polska, propagowania i podnoszenia poziomu Aikido w naszym kraju, ustalają kierunki działania, wspomagają Szefa Instruktora w działalności szkoleniowej jak i w codziennych obowiązkach związanych z szeroką aktywnością AAI-Polska.Skład Rady Instruktorów AAI-Polska:

Źródło: AAI-Polska