REIDOKAN DOJO
AIKIDOSŁOWNICZEK


To jest nieformalny słownik wyrażeń i zwrotów japońskich używanych w Aikido. Proszę zwrócić uwagę, że wiele z tych słów wyraża subtelne idee nie w pełni oddane w tych polskich przekładach. Zawarte są tu głównie terminy techniczne, słowa mające znaczenie filozoficzne.

Ai                              

spotkanie, połączenie, harmonia

Ai hanmi      

„postawa obopólnej zgody” (obydwaj uke i nage mają z przodu tą samą stopę)

Aikido                      

„droga do stania się kimś posiadającym energię”

Aikidoka                  

osoba, która trenuje Aikido

Aikitaiso                  

ćwiczenia w koordynacji umysłu i ciała

Atemi                       

uderzenia w obszary witalne, używane jako elementy technik Aikido

Awase                      

spotkanie lub zbliżanie się do siebie

Ayumi ashi             

zwykły krok, jak przy chodzeniu

Bo                             

drewniany kij, zazwyczaj długości 72 cali

Bokken                    

drewniany miecz

Bokken dori             

technika odbierania miecza, zwana także tachitori

Bokuto                     

drewniany miecz

Bu                             

wojenny

Budo                         

sztuka wojenna

Budoka                    

praktyk sztuk wojennych

Bushi                        

klasa wojowników

Bushido                   

„droga wojownika”

Butsudan     

„ołtarz Buddy”; buddyjska kapliczka, często umieszczona naprzeciw dojo, pod wpływem tradycji buddyjskich

Cho                           

szef lub przewodniczący

Chudan                    

środkowy poziom

Dame                       

niepoprawnie, źle

Dan                           

stopnie czarnego pasa

Do                             

droga lub ścieżka

Dogi                         

ubranie treningowe

Dojo                         

„miejsce oświecenia”; sala treningowa

Dori                          

chwyt lub trzymanie

Doshu                      

mistrz „drogi”, w tej chwili Moriteru Ueshiba

Eri                             

kołnierz

Fudo                         

niewzruszony, „nieporuszalny” np. fudoshin – niewzruszony umysł

Fudo no shisei

niewzruszona postawa

Gaeshi                     

odwrotny

Ganmenuchi           

pchnięcie w twarz

Gedan                      

niski poziom

Gi                              

ubranie treningowe

Giri                           

zobowiązanie kogoś

Gokkyo                    

„piąte uczenie”

Gyaku                      

odwrotny lub przeciwny

Gyaku hanmi         

„postawa obopólnej niezgody” (uke i nage stoją przeciwnymi stopami z przodu)

Hakama                  

czarne spodnie zakładane na wierzch kimona w Aikido

Handachi                 

pozycja klęcząca

Hanmi                      

postawa boczna

Hanmi handachi waza 

techniki wykonywane przez siedzącego nage przeciwko stojącemu uke

Hantai                     

przeciwny lub odwrotny

Hara 

dolna część brzucha, „siedziba” prawidłowego oddychania i siły wewnętrznej

Hasso

postawa z bokken lub jo trzymanym pionowo jako przedłużenie barku

Heiho                       

strategia

Henka waza

„zmiana techniki”; zmiana pomiędzy różnymi zastosowaniami techniki w praktyce

Hidari                       

lewy

Hiji                            

łokieć

Hitai                         

czoło

Hiza                          

kolano

Ho                             

metoda

Hoho                        

policzek

Hombu                     

siedziba główna

Ii                                

dobry

Iie                              

nie (wykrzyknik)

Ikkyo                        

„pierwsze uczenie”

Irimi                          

wejście

Iriminage                

rzut „z wejściem”

Isshin den shin       

„z umysłu do umysłu”; droga jaką wiedza ma być przekazywana przez nauczyciela uczniowi

Jiyu                           

wolny (jak w technikach dowolnych)

Jo                              

krótki kij drewniany, zazwyczaj długości 50 cali

Jodan                       

wysoki poziom

Jo dori                      

techniki odbierania jo

Jo nage                    

rzuty przy użyciu jo

Joriki                        

siła „skupienia uwagi”

Joseki

„wyższa” (przeznaczona dla bardziej doświadczonych adeptów), strona obszaru maty; prawa strona, gdy stoisz twarzą do shomen

Joza                          

„wysokie siedzenie”, miejsce gdzie siadają instruktorzy

Jujinage                   

rzut „ze skrzyżowanymi rękami”

Kaeshi waza           

techniki kontrolowania ataku przeciwnika

Kaiso                        

założyciel

Kaitennage             

rzut „obrotowy”

Kakari geiko        

ćwiczenie w grupach

Kamae                     

postawa lub pozycja

Kami                         

duch, boskie istnienie; termin Shinto

Kamiza                    

„siedzenie boga”; ołtarz lub przód dojo; wpływ Shinto

Kan                           

dom lub pomieszczenie, także intuicja

Kata                         

bark; także formy używane w treningu, np. bokken kata

Katatori                   

trzymanie za bark lub klapę

Katate                      

przedramię

Katate ryotetori    

chwyt oburęczny za jeden nadgarstek

Katame waza         

techniki unieruchomień

Katana                     

rodzaj długiego miecza; noszony ostrzem do góry

Ken                           

miecz

Ki                               

duch, siły witalne, energia

Kiai                           

„wybuchowa” emisja energii w postaci okrzyku lub wrzasku; odnosi się do poziomu energii lub odczucia osoby czy rzeczy

Kihon                       

techniki podstawowe

Ki musubi                

łączenie swej energii z energią przeciwnika

Kiri                            

cięcie

Kirikaeshi    

ćwiczenie suburi, ciągłe powtarzanie uderzeń yokomen i gyaku yokomen

Kohai                       

niższy rangą adept

Kotai                        

ruch do tyłu

Kokyu                       

ożywienie oddechu; używane także do zrozumienia timingu

Kokyudosa              

ćwiczenie oddechu lub wyczucia czasu

Koshi                        

biodro

Koshinage               

rzut przez biodro

Kote                          

wierzch dłoni

Kotegaeshi             

„wykręcenie wierzchu dłoni”, technika rzutowa

Kuden                      

ustny instruktaż

Kubi                          

szyja

Kubishime               

duszenie na szyję

Kumitachi               

walka na miecze

Kumijo                     

walka na jo

Kyu                           

stopnie poniżej dan

Ma ai

dystans                    

Mae                          

przód lub do przodu

Meiso ho                 

ćwiczenie medytacyjne

Men                          

głowa

Migi                          

prawy

Misogi                     

ćwiczenie oczyszczające; często stosuje się do technik oddychania

Mochi                       

chwyt

Morote tori            

zobacz katate ryotetori

Mune                       

klatka piersiowa

Munetsuki              

pchnięcie w klatkę piersiową

Mushin        

„bez umysłu”; stan umysłu wolny od wszelkich przeszkód i powiązań z myślami czy zdarzeniami

Nage                        

rzut; także osoba, która wykonuje rzut

Nikkyo                     

„drugie uczenie”

No                             

przedimek określający przynależność lub połączenie, np. chudan no kamae: „postawa środkowa”

Ni                              

wskazówka co do kierunku np. shomen ni rei – „ukłon do przodu”

Nidan                       

drugi stopień dan

Obi                            

pas

Omote                      

przód

Orenaite                  

niezginalna ręka

Osae                         

unieruchomienie np. ude osae – unieruchomienie ramienia

O’Sensei                  

„czcigodny nauczyciel”; w Aikido odnosi się do Morihei Ueshiby

Randori                   

atak wielu przeciwników (dosłownie „okiełznać chaos”)

Rei                            

ukłon

Ritsurei                    

ukłon w pozycji stojącej

Ryote                       

obydwie ręce

Ryotetori                 

chwyt za obydwie ręce

-San

przyrostek, wyraz szacunku                   

Sandan                    

trzeci stopień dan

Sankakutai             

postawa trójkątna

Sankyo                     

„trzecie uczenie”

Sayu                         

bok

Seika no itten        

„punkt”; zobacz tanden

Seiza                         

formalny siad klęczny

Sempai                    

starszy stopniem adept

Sensei                      

instruktor (dosłownie „urodzony wcześniej”)

Shikko                      

chodzenie na kolanach

Shihan                     

„nauczyciel nauczycieli”

Shihonage              

rzut „w cztery strony”

Shime                       

duszenie lub dławienie

Shimoza                  

„niskie siedzenie”; miejsce gdzie siadają uczniowie naprzeciw kamiza lub shomen

Shimoseki               

obszar maty dla niższych rangą uczniów, stojąc twarzą do shomen, lewa strona

Shinken                   

prawdziwy, stalowy miecz; obrazowo oznacza powagę i obowiązkowość

Shinken shobu       

walka na śmierć i życie, obrazowo oznacza sytuację wymagającą totalnego skupienia i „wyobcowania”. Duch dobrego treningu powinien być shinken shobu

Shinto                      

narodowa japońska religia

Shisei                       

postawa, ułożenie ciała

Shodan                    

pierwszy stopień dan

Shomen                   

przód; ściana w stronę której studenci kłaniają się

Shomenuchi           

uderzenie znad głowy w przód głowy

Shugyo                    

intensywny fizyczny i umysłowy trening dla ulepszania charakteru i zdania sobie sprawy ze swej prawdziwej natury

Shuto                       

tnące uderzenie krawędzią dłoni

Sokumen Iriminage

rzut „z wejściem" ramieniem w bok głowy

Suburi                      

indywidualny trening uderzeń z bronią

Suburito                  

ciężki bokken używany do suburi i czasami do kumitachi

Sumi Otoshi            

rzut „do rogu”, technika rzutowa

Suki                          

„otwarcie” lub „słabość”, umysłowa lub fizyczna w obronie przeciwnika

Suriashi                   

„ślizgająca się” stopa

Suwari waza          

techniki wykonywane przez uke i nage w siadzie

Tachi                        

rodzaj długiego miecza, technicznie odnosi się do mieczy noszonych ostrzem w dół

Tachitori                  

zobacz bokken dori

Taijitsu                    

sztuki walki bez broni

Tai sabaki               

ruchy ciała np. irimi, tenkan

Tanden         

(z chińskiego tan tien); „punkt”, centrum, środek ciężkości ciała i źródło siły duchowej

Tanto                       

nóż

Tanto dori              

techniki odbierania noża

Tatami                     

maty

Tegatana                

„ręce jako miecz”; sposób w jaki ręce i dłonie poruszają się i uderzają w Aikido

Tekubi                      

nadgarstek (dosłownie „gardło ręki”)

Tekubitori               

chwyt za nadgarstek

Tenkan                     

obrotowy ruch ciała

Tenchinage             

rzut „niebo ziemia”

To                              

miecz; także przedimek „i”

Tori                           

trzymanie lub chwyt; także nage lub broniący się

Toshu                       

bez broni

Tsuba                       

rękojeść miecza

Tsugiashi                 

„ślizgający się” krok

Tsuki                         

atak przez pchnięcie pięścią lub bronią

Uchi                          

uderzenie

Uchideshi                

„wewnętrzna dyscyplina”; uczniowie mieszkający w dojo i zobowiązani do treningu przez cały czas 24 godziny na dobę

Ude                           

ramię

Ude garami            

„splecione ręce”

Uke                           

ten, który jest rzucany (dosłownie „ten, który otrzymuje”)

Ukemi                      

„otrzymujące ciało”; sztuka padania i przyjmowania technik bez kontuzji

Undo                        

ćwiczenie

Ura                           

tył

Ushiro                      

od tyłu lub zza

Ushirotori   

każdy atak od tyłu; często odnosi się do „niedźwiedziego uścisku”. Inne ataki od tyłu to ushiroeridori, ushirotekubitori, ushirokubishime, ushirohijitori, ushirokatatori, itd.

Waza                        

technika

Yame                        

stop

Yoko                         

bok

Yokomenuchi         

uderzenie w bok głowy lub w skroń

Yondan                    

czwarty stopień dan

Yubi                          

palce

Zanshin        

„pozostająca pamięć”; nieprzerwalne napięcie koncentracji, energii i uwagi przed zakończeniem techniki i natychmiast po nim, „podążanie za techniką”

Zen    

(z Sanskrytu „Dhyana”, z chińskiego „Ch’an”); dosłownie „medytacja”; szkoła Buddyzmu kładące nacisk na osobiste, intuicyjne doświadczanie rzeczywistości, mająca silny wpływ na japoński sposób myślenia i sztuki wojenne

Zori                           

sandałyŹródło: Fumio Toyoda, „Podręcznik Adepta Aikido”, Aikido Association International